Het ontwikkelen, delen en hergebruiken van open leermaterialen kan een belangrijke stap zijn om de kwaliteit en efficiëntie van het hoger onderwijs te verbeteren. Via beleid kun je bewustwording creëren en formeel vastleggen hoe het delen en hergebruik binnen je instelling wordt gestimuleerd. Het stappenplan biedt ondersteuning bij het formuleren van beleid en leidt je langs de verschillende stappen die je moet doorlopen. Het proces om tot een beleidsplan te komen, verloopt niet altijd lineair. Doorloop daarom je eigen pad. Naast de stappen vind je een verzameling van bronnen en interviews met experts.

De stappen

Voor wie is het stappenplan geschreven?

De doelgroep voor dit stappenplan bestaat uit mensen die opdracht hebben gekregen om beleid te schrijven voor het delen en hergebruik van open leermaterialen. We raden aan om verschillende expertises vanuit je eigen instelling te betrekken bij het maken van beleid. Denk daarbij aan de volgende personen:

  • Beleidsadviseur van centraal of faculteit,
  • Bibliotheekmedewerkers/informatiespecialisten,
  • Docenten,
  • Adviserende, inhoudsdeskundige personen (onderwijskundige, specialist auteursrechten, instructional designer, expert open leermaterialen, expert online- en blendedonderwijs, videospecialisten)

Wat is het doel van het stappenplan?

Het doel van dit stappenplan is om instellingen te helpen met een heldere strategie en beleid, om een impuls te geven aan een cultuur van delen en hergebruiken van leermateriaal.

Beleidsplannen opgesteld na leergang Beleid voor open leermaterialen

In 2018 heeft de SURFacademy leergang Beleid voor open leermaterialen plaatsgevonden. 11 deelnemers van 6 hogeronderwijsinstellingen hebben gezamenlijk het stappenplan doorlopen en een beleidsplan voor open leermaterialen voor hun eigen instelling opgesteld. Bij enkele onderwijsinstellingen heeft dit daadwerkelijk geresulteerd in beleid, bij anderen heeft de leergang bijgedragen aan initiatieven rond het delen en hergebruiken van open leermaterialen.