Experts aan het woord

Overzicht interviews

Bij het samenstellen van dit stappenplan is met veel experts gesproken. Verspreid door deze website tref je verschillende interviews aan met een aantal van deze experts. Op deze pagina vind je een overzicht van alle interviews.

Etienne Verheijck

Het interview met Etienne Verhecijk, vice-provoost van het Centre for Innovation and Learning and Teaching (CILT) van de Universiteit van Amsterdam.

Etienne Verheijck

Etienne Verheijck

Hoe open willen we onze onderwijsmaterialen delen? Wat betekent open eigenlijk voor ons? Door beleid voor open leermaterialen te koppelen aan onderwijsvernieuwing en blended learning, krijgt het een logische plaats.

Martijn Ouwehand

Het interview met Martijn Ouwehand, product manager Open Education bij de TU Delft.

Martijn Ouwehand

Martijn Ouwehand

Ons dilemma: kunnen we geld vragen voor een licentie voor een gratis cursus?

Rogier Schumacher

Het interview met Rogier Schumacher, faculty liaison Geesteswetenschappen bij de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Rogier Schumacher

Rogier Schumacher

Het ligt voor de hand om het onderwijsmateriaal uit de facultaire silo´s te halen, zodat het vanzelfsprekender wordt dat het circuleert. In het kader van public engagement proberen we onze kennis met de samenleving te delen.

Ton Gloudemans

Het interview met Ton Gloudemans, informatiearchitect en projectleider open leermaterialen bij Hogeschool Inholland.

Ton Gloudemans

Ton Gloudemans

Vanuit het oogpunt van efficiëntie is de huidige onderwijspraktijk bij Hogeschool Inholland niet ideaal ingericht.

Arjan Schalken

Het interview met Arjan Schalken, adjunct-directeur van de Vrije Universiteit.

Arjan Schalken

Arjan Schalken

Op den duur ontstaat zowel vanuit de onderwijsvisie als de dagelijkse praktijk behoefte aan goede randvoorwaarden. Beleid is daar eentje van, net als goede infrastructuur, waardering en ondersteuning. Het wordt iets dat docenten helpt, in plaats van dat het van bovenaf over ze heen wordt gegooid.

Ank Boersma en Gerlien Klein

Het interview met Ank Boersma, onderwijsadviseur bij Hanzehogeschool Groningen en Gerlien Klein, regiovoerder Open en online leermaterialen bij Hanzehogeschool Groningen.

Gerlien Klein

Gerlien Klein

Ank Boersma

Ank Boersma

De frustratie van docenten dat een uitgever het materiaal niet digitaal beschikbaar stelt, is een goede aanleiding om ze voor te leggen dat leermateriaal niet per se commercieel en gesloten hoeft te zijn.

Video interviews

In deze video vertellen Anka Mulder (Vice President Education & Operations, Executive Board) en Martijn Ouwehand (Product Manager Open Education) over hoe het delen van open leermaterialen binnen de TU Delft is georganiseerd en hoe het wordt gestimuleerd richting docenten.

Nicolai van der Woert (Senior Consultant Innovation) vertelt in onderstaande video hoe UMC's samenwerken op het gebied van hergebruik van open leermaterialen binnen het nationaal platform medischonderwijs.nl. Daarnaast gaat hij vooral in op de database met onderwijsmaterialen die Radboudumc zelf heeft ontwikkeld, waar zowel docenten als studenten gebruik van maken.