Experts aan het woord

Overzicht interviews

Bij het samenstellen van dit stappenplan is er met experts gesproken. Verspreid door deze website tref je verschillende interviews met een aantal van hen aan. Op deze pagina staan links naar de uitgeschreven interviews.

Robert Schuwer

Het interview met Robert Schuwer, lector Open Educational Resources (OER) bij Fontys Hogescholen ICT.

Robert Schuwer

Robert Schuwer

Veel docenten bleken best bereid om hun leermaterialen te delen, maar ze vroegen zich af in hoeverre het bruikbaar was voor anderen. Ze wilden graag handvaten voor het beoordelen van de kwaliteit van hun eigen werk.

Danny Plass

Het interview met Danny Plass, docent en onderzoeker HBO-ICT bij Saxion en projectleider landelijke samenwerking voor de ontwikkeling van onderzoeksonderwijs.

Danny Plass

Danny Plass

Het meest lastige is het vinden van een balans. Hoe meer eisen we stellen aan het materiaal, hoe beter het wordt. Maar je wil ook voorkomen dat docenten afhaken omdat ze geen zin hebben om al die tweaks aan hun onderwijsmateriaal aan te brengen.

Marloes van den Broek

Het interview met Marloes van den Broek, docent verpleegkunde bij Fontys Hogeschool en projectlid van het project 'samen hbo-v'.

Marloes van den Broek

Marloes van den Broek

Onze doelgroep heeft een sterke voorkeur voor kort en praktisch. We hebben nu een checklist uitgebracht met een verkorte versie van de eisen. Wil je meer weten, dan kun je in de uitgebreidere versie terecht.

Michiel de Jong en Michiel Munnik

Het interview met Michiel de Jong, Open Science and Open Education expert bij de bibliotheek van de Technische Universiteit Delft en Michiel Munnik, projectmanager bij de TU Delft Library voor het Open Education-programma.

Michiel de Jong

Michiel de Jong

Michiel Munnik

Michiel Munnik

Wij onderzoeken of het mogelijk is om een zoekapplicatie te maken die docenten in staat stelt om geschikte open leermaterialen uit diverse databanken te vinden. Het opstellen van een kwaliteitsmodel voor de juiste materialen is daarbij één van de uitdagingen.

Linda leGrand

Het interview met Linda leGrand, communitymanager voor Wikiwijs bij Kennisnet.

Linda leGrand

Linda leGrand

Wees je er bij bestaand materiaal van bewust dat je materiaal bekijkt dat niet langs jouw lijnen is gelegd bij het ontwikkelen. Het finetunen van je kwaliteitsmodel is daardoor de meest belangrijke fase.