Navigatie

Bepaal scope, doel en doelgroep van het kwaliteitsmodel

Je begint met het bepalen van de scope. In dit stappenplan gaan we er van uit dat de scope van het kwaliteitsmodel in ieder geval aan de volgende kenmerken voldoet:

  1. Het kwaliteitsmodel wordt opgesteld voor een vakgebied.
  2. Het kwaliteitsmodel wordt geformuleerd voor een specifiek te benoemen onderwijssector en geografisch gebied, bijvoorbeeld 'Wiskunde voor het hoger onderwijs in Nederland' of 'Onderzoek binnen de opleidingen hbo-ict in Nederland'.
  3. Het kwaliteitsmodel zal worden gebruikt in een specifiek te benoemen context. Die context kan variëren van een vakgroep of een opleiding binnen één instelling tot instellingsoverstijgend binnen het hoger onderwijs in Nederland of nog breder, bijvoorbeeld een wereldwijd opererende vakvereniging.

Wanneer de scope is vastgesteld, kun je het doel en de doelgroep van het kwaliteitsmodel bepalen. Het doel van het kwaliteitsmodel kan bijvoorbeeld zijn: docenten een handvat bieden om open leermateriaal van voldoende kwaliteit te maken. De doelgroep van het kwaliteitsmodel is bijvoorbeeld: alle docenten natuurkunde van instelling X.

Michiel de Jong

Michiel de Jong

Allereerst moet je definiëren wat open leermaterialen relevant, betrouwbaar en toepasbaar voor hergebruik maakt. Daar is een kwaliteitsmodel voor nodig.

De stappen